انجام کفپوش اپوکسی به صورت شخصی

کفپوش اپوکسی در بین صاحبان خانه از محبوبیت خوبی برخوردار است که این به دلیل دوام پذیری بالا، ظاهر زیبا و تمیزکاری راحت آن است. در حالیکه انتخاب خیلی خوب برای زمین پارکینگ است، امکان انجام آن به صورت شخصی همچنین موجب شده است که انتخاب مورد قبولی برای زیرزمینها، پیاده روها، پاسیو و ایوان است. افزودنی ها برای تغییر رنگ جهت همخوانی با دکوراسیون شما در دسترس است یا جهت اضافه کردن بافت به منظور غلبه کردن بر تمایل لغزشی کفپوش اپوکسی در هنگام خیس بودن می باشد.

انتخاب کفپوش اپوکسی

یک تمرین در خانه می تواند به شما برای انتخاب نوع کفپوش اپوکسی مناسب برای مصرف در نظر گرفته شده، که به صورت شخصی می خواهید انجام دهید، کمک کند. برای محل هایی که با ترافیک کمتر همراه است رنگ پیاده رو و ایوان با افزودنی اپوکسی ممکن است تنها نیاز شما باشد. اگر سطح شما در تماس با لاستیک های داغ و یا دیگر کاربردهای سنگین است، کفپوش دو جزئی مورد نیاز خواهد بود. برای مصارف سنگین تجاری، کفپوش اپوکسی با گرید تجاری وجود دارد که می تواند فشار بالا ترافیک و نشت مواد شیمیایی را تحمل کند.

کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی

در ارتباط با کفپوش های اپوکسی

برای بسیاری از پروژه های شخصی، کفپوش اپوکسی دو جزئی تولید سطحی سخت و راحت برای تمیز کردن می کند. این کفپوش به صورت پکیج در بسیاری از فروشگاه های ابزار و مراکز ابزار آلات خانگی موجود است. پکیج شامل جز اچ کننده و پوشش پایه اپوکسی و عامل سخت کننده و یک پوشش پوشش سطحی می باشد. از مطالعه دستورالعمل روی جعبه و پیروی کردن از آن اطمینان حاصل کنید تا نتیجه مطلوب حاصل شود. در حالیکه کفپوش اپوکسی می تواند یک پروژه شخصی باشدشما باید با مواد شیمیایی که با یکدیگر از راههای خاص واکنش می دهند، سروکار داشته باشید. کوتاه کردن و یا نادیده گرفتن هر مرحله منجر به محصول نهایی نامطلوب می شود.

اعمال کفپوش اپوکسی به صورت شخصی

پیش از اعمال هرنوع کفپوش اپوکسی، سطح باید از هرگونه آلودگی، لکه و رطوبت تمیز شود. بتن جدید نیاز به زمان زیاد برای بهبود یافتن دارد و بتون موجود باید تراشیده شده، روغن زدایی و از روی سطح جدا شود. زمانی که سطح آماده شد محلول اچ باید بروی سطح پخش شود و سپس به سرعت و به صورت کامل جدا شود. اعمال کفپوش اپوکسی جدید شامل دو مرحله است. پوشش پایه و عامل سخت کننده که باید با یکدیگر مخلوط شده سپس پیش از آنکه سخت شود بروی سطح پخش شود. زمانی که این پوشش خشک شد، پوشش سطحی بروی سطح غلتانده شده و تولید پوسته ای سخت و شفاف می کند.

نگهداری از آن

اگر سطح بتن به درستی آماده شده باشد، کفپوش اپوکسی به صورت نامحدود به آن خواهد چسبید. تنها ماده ای که آن را شل می کند حرارت زیاد از بالا و یا رطوبت فراوان از زیر است. پوشش سطحی تمیز آلودگی زیادی را متحمل می شود و نیاز به مقداری توجه دارد. تمیز نگه داشتن آن از سایش حاصل از اعمال پوشش جلوگیری می کند. پاک کردن سریع نشت های حاصله ، بخصوص نشت های حاصل از نفت و دیگر مواد شیمیایی، از حل شدن آن جلوگیری می کند. در طول سالها، سطح تمام شده کسل کننده شده یا فرسوده شود، یک تمیز کاری مناسب و به دنبال آن انجام پوشش سطحی موجب برگرداندن زیبایی اولیه سطح و افزایش عمر کفپوش اپوکسی می شود.

فهرست