مبانی تکنولوژی رزین آلکید

مبانی تکنولوژی رزین آلکید

مبانی تکنولوژی رزین آلکید اگرچه آلکیدی ها بیشترین حجم رزین های حجمی مورد استفاده در پوشش ها را ندارند اما هنوز هم در صنایع پوشش نقش مهمی دارند نه تنها به خاطر قابلیت انعطاف پذیری آنها، بلکه  به دلیل اینکه آنها مقدار قابل توجهی از مواد تجدید پذیر را بکارگیری می کنند. اصطلاح الكيد از…

رنگ آلکید

رنگ آلکید

رنگ آلکید رنگ آلکید پوشش هایی از اقسام رزین های الکیدی متشکل شده است. در واقع به بیان ساده آلکید رزین ها از عکس العمل روغن گیاهی یا اسید های چرب، پلی الکل ها همراه با انیدرید فتالیک تشکیل شده است. از خواص  رنگ آلکید میتوان براقیت زیاد، نگهداری زیاد شید رنگی و تثبیت براقیت…