industrial-colors

رنگ صنعتی  دوجزیی , محصولی برپایه رزین اپوکسی میباشد و بر این اساس برای محصـول نهایی فرموله می گردد. ادامه مطلب

sport-floor-coating

کفپوشهای ورزشی پلی‌یورتان باتوجه به خاصـیت بـالای آن درجـذب تنـش, از بـرتـریـن  انتــخـاب در ایـن رده می باشـد . ادامه مطلب

poly-uretane-floor-coating

پلـی یورتان ها با توجه به توانایی دفـع تنش و شـوک وارد شـده در اثر فشـار بهترین انتخاب برای بسیاری ازصنایع می باشند.ادامه مطلب

parking

اپوکسی ها با توجه به مقاومت سایشی بالا و مقاومت فشاری مناسب، بهترین انتخاب برای بسیاری از صنایع می باشند.ادامه مطلب

decorative-floor-coating

کفپوش دکوراتیو یکپارچه محصولی است از ترکیب پلیمرهای تولیدشده متنوع  که دارای جلـوه بسـیار زیبـایی می باشـد. ادامه مطلب

runnig-floor

کفپوش پلی یورتان دومیدانی محصولی است که از ترکیب پلیمرهای متنوعی تولید شده و دارای جلوه بسیار زیبایی میباشد.ادامه مطلب

decorative-stones

کفپوش دکوراتیو سنگ یکپارچه محصولی است ازترکیب پلیمرهای متنوع تولیدشده که دارای جـلوه زیبایی می باشد.ادامه مطلب

adhesive

چسب صنعتی محصولی دوجزیی است که برای نصب چمن مصنوعی، انواع کفپوشهای PVC و مـوارد مشابه کاربرد دارند. ادامه مطلب